אתר אקטיביסטית מנגיש ידע מהשדה האקטיביסטי פמיניסטי שנכתב בשפה פשוטה וידידותית. הוא כולל מאמרים במתכונת של טורי דעה, שמספקים מידע והמשגות שניתן לעשות בהם שימוש בשיחות אישיות ובדיונים אינטרנטיים.
המאמרים כוללים תיעוד של מעורבותן של הכותבות/ים בפעילות שטח – ניתוח וביקורת מציאות מנקודת מבט פמיניסטית, תיאורי מציאות נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד פמיניסטיות ופמיניזם, וסוגיות הקשורות לפעילות שטח פמיניסטית.
המאמרים באתר פותחים צוהר עבור נערות, נערים, נשים וגברים, לאפשרויות של אקטיביזם פמיניסטי וחושפים את המחירים, התסכולים והאתגרים הכרוכים באקטיביזם שכזה.    

אקטיביסטית במרחבים השונים

האתר מוקדש לזכרה של יונת קלר